NoFit State announced in ACE National Portfolio 2018-22

By Luc

We're delighted to be included in Arts Council England's 2018-22 Portfolio, alongside some fantastic other companies working in the English regions.

Alison Woods, Executive Director, NoFit State: "Core funding secured from our inclusion in the National Portfolio has been revolutionary for NoFit State. It has supported the company to build its capacity – allowing us forge new partnerships, extend our audience reach, invest in our creative development and offer sustained support to the wider circus sector.  We are hugely grateful to Arts Council England for our reinclusion in this pioneering portfolio of organisations."

Peter Knott, Area Director, Arts Council England: "Nofit State Circus creates bold contemporary performances, combining live music, dance and theatre together with traditional circus skills, as well as touring their work to venues across the region and beyond. We are delighted to be funding them over the next four years and support Nofit State as it goes from strength to strength."

-

Ry'n ni'n bles iawn i gael yn cynnwys yn portfolio 2018-22 Arts Council England, ochr yn ochr â cwmniau gwych eraill sy'n gweithio yn ardaloedd Lloegr.

Alison Woods, Cyfarwyddydd Gweithredol, NoFit State: "Mae arian craidd a sicrhawyd gan ein cynnwys yn y Portffolio Cenedlaethol wedi bod yn chwyldroadol ar gyfer NoFit State. Mae'r cyllid yma wedi cefnogi'r cwmni i ddatblygu ei allu - caniatáu i ni greu partneriaethau newydd, ehangu ein cyrraeddiad i gynulleidfaoedd, buddsoddi yn ein datblygiad creadigol ac yn cynnig cefnogaeth parhaus i'r sector syrcas ehangach. Rydym yn hynod ddiolchgar i Gyngor Celfyddydau Lloegr ar gyfer ein ailgynnwys yn y portffolio arloesol yma o sefydliadau."

Peter Knott, Cyfarwyddydd Ardal, Arts Council England: "Mae NoFit State Circus yn creu perfformiadau beiddgar cyfoes sy'n cyfuno cerddoriaeth byw, dawns a theatr â'i gilydd â sgiliau syrcas traddiodadol, yn ogystal â teithio eu gwaith i lleoliadau ledled yr ardal a thu hwnt. Mae bleser gennym i'w cyllido dros y 4 mlynedd nesaf ac yn cefnogi NoFit State wrth iddynt mynd o nerth i nerth.