Walk the Wire: 5 Youth Circus Bursaries Raised!

By Luc

Published Tuesday 14 November, 2017

On Saturday 11 November, 5 brilliant and brave people came to the Big Top with only one thing in mind: "what on earth have I signed up for?"

Walk the Wire 2017 was a high-octane fundraiser that gave 5 ordinary people the chance to do what most people would describe as "utterly terrifying", to walk a 23ft-high tight wire with nothing but a harness, a pole and a few minutes of expert tuition from international high wire walker, Ellis Grover.

Anyone would forgive them for forgetting that this project was organised in order to raise money towards our Youth Circus Bursaries - an amazing scheme which allows young people and families who need extra support to attend our youth classes for free. 

However, this amazing troupe of super-fundraisers overcame their initial terror to complete the walk, raising enough money to put 5 young people through our programme for an entire year.

We'd like to take this opportunity to thank them, as well as those who helped out on the day including our riggers and crew and anyone who came down to the tent to support them.

 

 

 

Ar ddydd Sadwrn 11 Tachwedd, daeth 5 person dewr ofnadwy i'r Big Top âg ond un peth yn eu meddyliau: "beth yn y byd ydw i wedi gwneud?"

Digwyddiad codi arian gwefreiddiol oedd Walk the Wire 2017 a roddodd gyfle i 5 o bobl gyffredin wneud yr hyn y byddai'r rhan fwyaf o bobl yn ei ddisgrifio fel "hollol frawychus" - cerdded wifren dynn 23 troedfedd i fyny gyda dim ond harnais, polyn a ychydig funudau o hyfforddiant arbenigol gan gerddwr gwifren uchel rhyngwladol, Ellis Grover.

Byddai unrhyw un yn maddau iddynt am anghofio bod y prosiect hwn yn cael ei drefnu er mwyn codi arian tuag at ein Bwrsariaethau Circus Ieuenctid - cynllun anhygoel sy'n caniatáu i bobl ifanc a theuluoedd sydd angen cymorth ychwanegol i fynychu ein dosbarthiadau ieuenctid am ddim.

Fodd bynnag, datrysodd y grwp anhygoel o uwch-gyllidwyr drosodd eu arswyd gychwynnol i gwblhau'r dasc, gan godi ddigon o arian i roi 5 o bobl ifanc trwy ein rhaglen am flwyddyn cyfan.

Hoffem fanteisio ar y cyfle hwn i rhoi diolch iddynt, yn ogystal â'r rhai a gynorthwyodd ar y diwrnod gan gynnwys ein criw ac unrhyw un a ddaeth i lawr i'r babell i'w cefnogi.