Barricade

Mae gwynt yn codi. Mae pobl yn adeiladu baricêd i amddiffyn eu hunain rhag y storm.

Maent yn brysio i ddod â niferoedd amhosibl o deiars ac ysgolion. Mae’r baricêd y maent yn ei adeiladu, cae chwarae ysblennydd yn yr awyr, yn paratoi’r llwyfan ar gyfer trobwll o syrcas wefreiddiol. Mae stori bwerus o wahanu ac uno, acrobatiaid, awyrgampwyr a cherddwyr rhaffau tynn yn archwilio’r ymdrech anferthol sydd ei hangen gan ddyn i oresgyn y waliau, y rhwystrau a’r amddiffyniadau yr ydym yn dod o hyd iddynt, neu’n eu gosod, yn ein ffordd.