BLOCK comes to Wales

By Admin

 

Fideo Newydd.

Neithiwr, i gyd-fynd â chadarnhad y bymtheg lleoliad ar ein taith o BLOCK ledled Cymru eleni, fe ddadorchuddion ni a Motionhouse ein fideo newydd BLOCK. Gwyliwch isod:

 

Beth yw'r 'air ar y Bloc(k)?

Ers i ni perfformio'r sioe am y tro cyntaf yng Ngwyl Norfolk a Norwich cwpl o misoedd yn nôl, rydym ni wedi ein gorlethu â'r ymatebion positif erc agor...

 

 

 

 

#BLOCK yng Nghymru: cestyll, glânau'r môr, cymuneday a choedwig?!

Rydym yn edrych ymlaen i gael tynnu nôl y llenni ar BLOCK yng Nghymru y penwythnos yma, ac mae hi'n deimlo'n hynod briodol bod y cyfuniad diddorol ac arloesol yma yn gael ei perfformiad cyntaf Gymreig yng Ngwyl Dyddiau Dawns Canolfan Celfyddydau Taliesin, digwyddiad blynyddol yn Abertawe sy'n casgliad o gariadon celf ac arbenigwyr dawns, cyn i'r sioe symud ymlaen i Pontio, Bangor - Canolfan Celfyddydau ac Arloesi newyddach Gogledd Cymru, lle bu syrcas yn ddod yn rhan cryf o'i rhaglen yn ddiweddar...(ll gynhyrchwyd a berfformiwyd ein sioe un-tro Mae Yna Le / There Is A Place, ac lle gynhaliwyd ein cwrs Hyfforddi Syrcas ar gyfer athrawon addyg corfforol yn gynharach y flwyddyn yma).

Os ydych chi wedi gwneud eich gwaith cartref ar BLOCK, fe wyddoch chi am neges y sioe sef bywyd y ddinas a thirweddau trefol; sut rydym yn adeiladu, ail-adeiladu, rhyngweithio a byw tu fewn iddynt. Un o'r pethau mwyaf od ac hyfryd am y taith Gymreig yw'r amrywiaeth o dirweddau ac amgylcheddau y bu BLOCK yn ei berfformio; cestyll, corneli stryd, parciau cenedlaethol, ac hyd yn oed promenâd ger y môr! 

Byddwn ni'n gweithio efo partneriaid fel CADW, gwasnaeth amchylcheddau hanesyddol Cymru i berfformio yn Cestyll Raglan a Caerphilly, ac fyddwn ni hefyd yn samplo'r arfordir Gymreig wrth i i berfformio yn Ynyslas / Borth, Aberteifi, Aberdaugleddau, Promenade Tywyn, a Bae Caerdydd efo Articulture, Torch Theatre, Canolfan y Mileniwm Cymru a Theatr Mwldan. Mae hyd yn oed dyddiad yn yng Nghanolfan Ymwelwyr Coed Y Brenin ger Parc Cenedlaethol Snowdonia!

Wrth gwrs, rydym ni'n balch iawn o'r gwaith ry'n ni'n gwneud i estyn allan i galon cymunedau Cymru. Mae ein partneriaeth gwobrwyedig â United Welsh eisioes wedi cychwwyn yn Caerphilly, wrth i ni gweithio â Cymunedau Cyntaf i rhoi ymlaen nosweithiau agored a sioeau ym Mryn Aber, Lansbury Park, Aberbargoed a Tredegar.

 

 

Ar y cyfan - mae hi'n enfawr, brysur tu hwnt, ac 'dyn ni methu aros i ddechrau.

Taliesin Dance Days Festival, Abertawe 
9 Gorffenaf 2016
+44 (0)1792 602060
Ewch i'r wefan

Pontio, Bangor 
10 Gorffenaf 2016
+44 (0)1248 382828
Ewch i'r wefan

CADW, Castell Raglan 
Sat 23 Gorffenaf 2016
Ewch i'r wefan (ddim ar werth eto)

CADW, Castell Caerphilly 
Sun 24 Gorffenaf 2016
Ewch i'r wefan (ddim ar werth eto)

Theatr Torch, Aberdaugledday
3 Awst 2016
+44 (0)1646 695267
Ewch i'r wefan

Theatr Mwldan, Aberteifi 
4 Awst 2016
+44 (0)1239 621200
Ewch i'r wefan

Articulture, Ysgol Bro Hyddgen, Machynlleth 
20 Awst, 11am
+44 (0)7890 681 212
Ewch i'r wefan

Articulture, Ynsylas, Borth Hall
20 Awst, 4.30pm
+44 (0)7890 681 212
Ewch i'r wefan

Articulture, Tywyn Promenade 
21 Awst, 10.30am
+44 (0)7890 681 212
Ewch i'r wefan

Articulture, Coed y Brenin Visitor Centre, Dolgellau
21 Awst, 3.30pm
+44 (0)7890 681 212
Ewch i'r wefan

United Welsh a Cymunedau Cyntaf, Bryn Aber 
22 Awst, 11.30am
+44 (0)800 294 0195
Ewch i'r wefan

United Welsh a Cymunedau Cyntaf, Lansbury Park 
22 Awst, 5pm
+44 (0)800 294 0195
Ewch i'r wefan

United Welsh a Cymunedau Cyntaf, Aberbargoed 
23 Awst, 11.30am
+44 (0)800 294 0195
Ewch i'r wefan

United Welsh a Cymunedau Cyntaf, Tredegar 
23 Awst, 5pm
+44 (0)800 294 0195
Ewch i'r wefan

Canolfan y Mileniwm Cymru, Caerdydd
29 Awst 2016
+44 (0) 29 2063 6464
Ewch i'r wefan (ddim ar werth eto)