Gwybodaeth pwysig ar gyfer ein Ddiwrnod Agored

By Admin

cyhoeddwyd dydd Gwener 2 Medi, 2016

Cynhwysedd

Rydym yn disgwyl tŷ llawn yng Nghanolfan Circus Caerdydd ar ddydd Sadwrn.

Am resymau amlwg iechyd a diogelwch, Os rydym yn gyrraedd uchafswm ein gynhwysedd, mi fydd hyn yn golygu y bydd rhaid i ni gyflogi system mynediad un allan-un i fewn os yw'n rhy brysur ar unrhyw adeg yn ystod y dydd.

Rydym yn hyderus y bydd unrhywun sy'n troi i fyny yn gael cyfle i roi cynnig ar un o'r sgiliay sydd ar gynnig, ac fe fyddwn yn ceisio ein gorau i gadw popeth i rhedeg mor esmwyth â phosib ar y ddiwrnod.  Gofynnwn am eich amynedd yn ystod yr adegau prysur yma!

 

Plant ac Hygyrchedd

Mae croeso i blant o bob oedran i ddod draw i roi cynnig ar syrcasm, OND rhaid i bob plentyn o dan 16 oed fod yng nghwmni gan oedolyn ar bob adeg.

Bydd rhywbeth i bawb o unrhyw oedran a gallu i ddod a trio rhywbeth ar y ddydd, ond ni fydd pob un o'n gweithdai yn briodol i bob oedran.

Bydd tri 'gorsaf sgiliau' lle gallwch roi cynnig ar amrywiaeth o sgiliau.

 1. Ardal Sgiliau'r Llawr

  Ardal 'rhydd' lle gallwch roi cynnig ar nifer o sgiliau traddodiadol fel jyglo, cydbwysedd, stilts, beic un olwyn o dan lygaid barcud ddefnyddiol ein hyfforddwyr proffesiynol

 2. Gorsaf Trapîs Statig
  5+ Oed, archebwch ar y ddiwrnod
   
 3. Gorsaf Hwp Awyrol
  5+ Oed, archebwch ar y ddiwrnod

 

Mae ein gofod yn hygyrch i ddefnyddwyr gadair olwyn, ac rydym wastad yn ceisio gwneud yn siŵr y gall ein gweithgareddau gweithio i unrhyw ofynion cymorth neu fynediad sydd gan rhywun.

Os oes gennych unrhyw anghenion neu ofynion hygyrchedd - cofiwch gysylltu â'r dderbynfa cyn y ddiwrnod agored fel y gallwn helpu chi i gorau ein gallu.
Drwy e-bost: receptioncover@nofitstate.org
Dros y ffôn: 02920 221 330

 

Ffotograffiaeth  

Byddwn yn cymryd lluniau drwy gydol y dydd, a bydd y rhain yn cael eu defnyddio mewn deunyddiau marchnata y cwmni mewn print ac ar-lein.

Bydd angen i chi lofnodi ffurflen fynedfa pan fyddwch yn cyrraedd yn ein gofod. Bydd hyn yn cynnwys slip caniatâd llun, sy'n ein galluogi i dynnu lluniau o'r digwyddiad mor rhwydd ag y bo modd trwy gydol y dydd.

Nid yw'n ofynnol i chi roi caniatâd i gymryd neu gadw unrhyw luniau sy'n cynnwys chi neu eich plentyn (plant) ni, a byddwn yn ymdrechu i osgoi tynnu lluniau unrhyw un nad sydd wedi rhoi caniatâd i ni wneud hynny.

Os gwelwch yn dda fod yn ymwybodol bod mewn digwyddiad mawr fel hyn, bydd y rhan fwyaf o'r rhai sy'n mynychu yn anochel yn y pen draw bod mewn rhai o'r lluniau.

I unrhyw un nad yw am gael ei gynnwys yn y ffotograffau, byddwn yn darparu sticeri gwelededd uchel (yr un maint â bathodyn) i gludo ar eich dillad. Bydd hyn yn ein galluogi i gael gwared a dileu lluniau o'n cofnodion.

 

Dillad Addas

 • Trowsus 'tracksuit' gyda crys-t, naill ai un sy'n dynn, neu un y gallwch plethu o dan eich trowsus. Mae leotard / unitard dan hyd yn oed yn well.
 • Nid yw trowsus combat, dillad llac, siorts a throwsus gyda phocedi ar ochr y goes yn addas ar gyfer y gweithgareddau hyn.
 • Mae'r rhan fwyaf o'r gweithgareddau yn droednoeth, ond mae'n werth ddod â pâr glân o 'trainers' y gellir eu gwisgo y tu fewn ar gyfer gweithgareddau fel gwifren-dynn neu polyn Tsieineaidd.
 • Bydd angen cael gwared o bob gemwaith cyn ymgymryd â'r gweithgareddau. Rydym yn cynghori'n gryf bod celfau corff yn cael eu tynnu i ffwrdd.

 

Parcio 

Mae'r maes parcio yng Nghanolfan Chwaraeon Canolog a Chymuned Caerdydd ar gael i unrhyw un wrth ddefnyddio'r gofod, er bod parcio yn gyfyngedig ac yn gweithredu ar sail pwy bynnag sy'n gyntaf i'r felin.

Defnyddiwch y rhesel feiciau os ydych yn cyrraedd ar feic. Mae cerbydau a beiciau yn cael eu gadael ar eich menter eich hun.


Amserlen: