Gwybodaeth Pwysig: Canolfan Chwaraeon a Chymuned Caerdydd

By Admin

 

Annwyl Aelod ein Gymuned,
 

Efallai yr rydych wedi clywed newyddion y bosibilrwydd y bydd Canolfan Chwaraeon a Chymuned Caerdydd [CChChC] yn cau, cartref i Ganolfan Syrcas Caerdydd, ein gwagle hyfforddiant ac addysg y gymuned.
 

Er bod y newyddion wedi dod yn gynt nag y byddem wedi gobeithio, mae CChChC wastad wedi bod yn ateb dros dro, ac nid yn ateb hir-dymor ar gyfer dal ein rhaglen gymunedol.
 

Rydym yn awyddus i gysuro meddylion pawb y bydd ein rhaglen gymunedol ac addysg yn parhau i redeg, lle bynnag y gallai hi symud i.
 

Mae gennym dewisiadau eraill, wrth gwrs, fel ein cartref gymunedol hardd ar Heol y Pedair Llwyfen yn Adamsdown. Ac, rydym wedi ymrwymo i barhau i gyflawni ein rhaglen hynod o werthfawr a phwysig yng Nghaerdydd.
 

Mae'n mynd heb ddweud ein bod yn mawr obeithio y gall y penderfyniad ar yr adeilad gael ei newid neu troi drosodd, ac ar hyn o bryd, rydym yn annog pawb sy'n darllen hwn i arwyddo'r ddeiseb cysylltiedig isod.
 

ARWYDDO'R DDEISEB