Community & Company Socials: Sep - Nov

By Luc

posted Tuesday 8 August 2017

It's time to announce the next three company & community socials. If you live in Cardiff, attend our classes, or just fancy a chat about the company or community, come and meet us at The Four Elms, Elm Street on the following evenings:

  • Thursday 7 September, 6pm
  • Tuesday 3 October, 6pm
  • Thursday 2 November, 6pm

 

We hope to see you soon!

-

Mae'n amser cyhoeddi y tri diwgwyddiad cymdeithasol nesaf ein gymuned a chwmni. Os ydych chi'n byw yng Nghaerdydd, yn mynychu un o'n dosbarthiadau, neu eisiau siarad am y cwmni neu'r gymuned, dewch i cwrdd â ni yn The Four Elms, Elm Street ar y nosweithiau canlynol:

 

  • Nos Iau 7 Medi, 6yh
  • Nos Fawrth 3 Hydref, 6yh
  • Nos Fercher 8 Tachwedd, 6yh

 

Gobeithio y cawn weld chi'n fuan!