Hanes byd y syrcas yn ysbrydoli ieuenctid

By Anna

 

Myfyrwyr ifanc yn rhyddhau fideo am syrcas.

Mae myfyrwyr dawnus Syrcas Ieuenctid NoFit State wedi cynhyrchu ffilm ddogfen fer yn benllanw prosiect cyffrous yn ymchwilio i hanes syrcas yng Nghymru. Mae’r ffilm 13 munud yn crynhoi eu prosiect 9 mis, gan eich cludo chi gyda nhw wrth iddynt dyrchu i’r archifau, dysgu sgiliau syrcas anghofiedig, ymweld â’r big top, a cheisio dychmygu sut bydd syrcas yn datblygu yn y dyfodol. A bydd y cyfan yn arwain at berfformiad ysblennydd.

Cewch wylio eu taith yma:

 

Mae'r ffilm yn rhan o ddathliadau 250 mlwyddiant syrcas ym Mhrydain. Mae’n dilyn hynt myfyrwyr y Syrcas Ieuenctid wrth iddynt edrych ar gyfraniad unigryw Cymru at ddatblygiad byd y syrcas.

Dywedodd Kaiya (un o fyfyrwyr y Syrcas Ieuenctid), “Roedd ffilmio y tu ôl i’r llenni ar gyfer ein sioe ni yn brofiad gwych. Roeddwn wrth fy modd yn dysgu sut i drin y camera’n iawn ac yn chwarae ag onglau’r camera i gael gwahanol ganlyniadau.”

Cewch wylio’r myfyrwyr yn cymryd rhan yn Syrcas: 250 Oed a’n Dal yn Ifanc, prosiect treftadaeth creadigol a ariannwyd gan raglen Gwreiddiau Ifanc Cronfa Dreftadaeth y Loteri (HLF).

Mae’r ffilm yn dangos y myfyrwyr yn chwilota trwy’r archifau, yn gwrando ar sgyrsiau gan arbenigwyr syrcas, yn rhoi cynnig ar sgiliau syrcas anghofiedig ac yn cyflwyno’u sioe syrcas nhw eu hunain. A thrwy’r cyfan, roeddent yn dysgu technegau cynhyrchu fideo.

Dywedodd Richard Bellamy (Pennaeth Cronfa Dreftadaeth y Loteri, Cymru), “Mae Syrcas: 250 Oed a’n Dal yn Ifanc yn enghraifft ardderchog o’r ffordd y gallant gymryd rhan, gwneud penderfyniadau, meithrin sgiliau a diddordebau newydd, ymgysylltu â’u cymunedau a mwynhau eu hunain.

Bu 17 o fyfyrwyr Syrcas Ieuenctid NoFit State, rhwng 11 a 18 oed, o bob rhan o Gaerdydd, yn helpu i recordio'r ffilm ddogfen. Cawsant gymorth a hyfforddiant gan asiantaeth adfywio ac ymgysylltu digidol, ProMo Cymru ar hyd y ffordd.

Yn ôl Arielle Tye (Rheolwr Cyfathrebu a’r Cyfryngau, ProMo Cymru), “Yn y byd modern, mae sgiliau digidol yn eithriadol o bwysig i berfformwyr ifanc. Bydd dysgu adrodd straeon, eu hyrwyddo nhw’u hunain a defnyddio fideo fel celfyddyd yn eu helpu i ddatblygu fel artistiaid.

Bu'r myfyrwyr yn cyfweld â'i gilydd i gofnodi'r cynnydd a wnaed, a dangosir hyn yn y fersiwn derfynol o'r ffilm ddogfen. Cawsant ddysgu sgiliau digidol newydd wrth ymchwilio i orffennol, presennol a dyfodol byd y syrcas.

Keith Chaplin (un o rieni’r Syrcas Ieuenctid):“Roedd yn wych gwylio fy merch yn datblygu yn ystod y prosiect. Ro’n i wrth fy modd â’r ffordd y cafodd ei hannog i gysylltu creadigrwydd artistig, ymholi deallusol a dealltwriaeth hanesyddol â’i datblygiad corfforol ac, yn bwysicaf oll, y ffordd y cafodd lawer iawn o hwyl wrth wneud hynny.

Mae ffilm ddogfen Syrcas: 250 Oed a’n Dal yn Ifanc yn ddathliad o’r prosiect eang ac uchelgeisiol hwn a arweiniwyd gan y bobl ifanc. Bu’n daith addysgol ac ysbrydoledig ar gyfer criw Syrcas Ieuenctid NoFit State.

Wrth edrych yn ôl ar y prosiect, dywedodd Olga Kaleta (Pennaeth Syrcas Ieuenctid, NoFit State): “Bu’n brofiad rhagorol i bawb. Mae wedi’n hysbrydoli ni i gyd ac rŷn ni’n edrych ymlaen yn llawn cyffro at y dyfodol.