NoFit Suggests - May 2017

By Luc

published Wednesday 10 May, 2017

1. Omidaze: Romeo a Juliet - Canolfan y Mileniwm Cymru


Os nad ydych chi byth wedi gweld cynhyrchiad gan Omidaze, neu os nad oes gennych chi diddordeb mewn Shakespeare - dyma cyflwyniad i rhywbeth fydd yn newid eich feddwl.

Gan cysylltu un o goreuon y straeon ramantaidd â choreograffi syrcas theatrig gan aelod y teulu NoFit State, Paul Evans a pherfformiad arddull-promenâd (cynulleidfa sy'n symud o gwmpas y wagle performio), mae cais Omidaze ar Shakespeare yn ddatganiad gwleidyddol yn ogystal âg arddangosiad arloesedd theatrig.

Mae'r cynhyrchiad wedi derbyn adolygiad 4* yn The Stage, a chyfweliad hyfryd gyda un arall o'r criw NoFit State, Hannah O'Leary

Mae Romeo a Juliet y cymryd lle yng Nghanolfan y Mileniwm Cymru nes 14 Mai.

 

2. HOME - Circomedia, Bryste

Mae cefnogi cenhedlaeth nesaf artistiaid syrcas yn rhan enfawr o'n genhadaeth yn NoFit State, ac rhannwn ni'r uchelgais yma â'n gyfeillion dros yr Afon Hafren yn Circomedia

Rydym wastad yn cyffrous pan glywn am sioeau a ddigwyddiadau sydd yn gael ei gyflwyno gan eu cymuned a myfyrwyr, ac rydym yn annog pob un o'n aelodau cymuned i edrych ar y cyrsiau bendigedig sy'n cael eu rhedeg yna.

Mae'n bleser gweld cymain o weithgareddau syrcas yn cael ei rhaglennu - nid yn unig dros ein hun, ond am ein cymuned o fyfyrwyr yma hefyd (nag yw mwy o syrcas yn peth dda ta'beth?). Mae llawer o'n myfyrwyr yn anelu at astudio neu perfformio syrcas, ac mae niferoedd mawr wedi mynd ymlaen i gofrestru yn Circomedia ac ysgolion eraill ers gadael NoFit State.

Os ydych chi yn un o'r rheini sydd yn cael dyheadau syrcas uchel, awgrymwn y wnewch chi fynd i weld HOME, sioe newydd gan myfyrwyr graddiedig BTEC Circomedia, sy'n cymryd rhan ar lleoliad Portland Square Circomedia ym Mryste. Cyfle wych i chi weld beth gallwch dysgu a chyflawni os ewch chi ymlaen i astudio syrcas ar lefel uwch.

Mae HOME yn cymryd lle yn Circomedia o dydd Iau 18 - ddydd Sadwrn 20 Mai

 

3. Mary Bijou's Pyjama Hideaway! - Talent Shack, Caerdydd

Parti cysgu drosodd i'w gofio neu difaru, pa bynnag ffordd; bydd llu o anturiaethau i'w gael yn y ddigwyddiad hwyl yma sy'n codi arian ar gyfer prosiect nesaf Mary Bijou. 

Bydd gemau, adloniant, cerddoriaeth a mwy. Gwisgwch eich gwisg nôs cyhoeddus, dewch â'ch clustogau ac ewch i gwely gyda Mary B ar y noson unigryw yma.

Bydd Mary B's Pyjama Hideaway yn cymryd rhan yn Talent Shack o 19 - 20 Mai

 

4. The Moscow State Circus - Stadiwm Dinas Caerdydd

Mae'r cwmni syrcas chwedlonol yma nôl yng Nghaerdydd â'i gynhyrchiad GOSTINITSA – Hotel of Curiosities.  Dyma wledd o syrcas ar gyfer y teulu cyfan, â ystod o phrisiau tocynnau a gostyngiadau ar gyfer grwpiau wahanol

Bydd Moscow State Circus yn Stadiwm Dinas Caerdydd, Leckwith o Mercher 10 - Sul 14 Mai.