Refreshed support for our Bursary Scheme

By Luc

posted 18 April 2017

Ry'n ni'n hapus iawn i croesawu Refreshing Law fel un ohonom! Diolch i'w nawdd hael, gallen nawr cynnig bwrsari i plentyn efallai y na byddai'n fedru profi rhyfeddod syrcas hebddi.

Rydym wedi ymrwymo i sicrhau bod pob un o'n gweithgareddau mor hygyrch â phosib, ac felly rydym wrth ein bodd bod Refreshing Law wedi penderfynu cefnogi bwrsari. Mae un bwrsari yn gyfwerth â un dosbarth yr wythnos am fwyddyn academig cyfan.

Dyma y chafodd Gyfarwyddydd Anna Denton-Jones ei ddweud: “Fel arbenigydd cyfraith cyflogaeth, mae amrywioldeb yn rhedeg trwy fy ngwaith oll, ac mae hi'n braint cael helpu i galluogi mynychiad plentyn efallai y na fyddai'n gallu mynychu fel arfer. Rydw i'n edrych ymlaen at ei weld nhw'n hedfan!"

Wrth cymryd rhan trwy ein rhaglen Syrcas Ieuenctid, gall plant dysgu ystod o sgiliau gan gynnwys acrobateg, jyglo, stiltiau, a hwp hwla trwy chwarae a cyd-chwarae. Mae syrcas wedi cysylltu â ymwybyddiaeth ofodol, cydsymudiad, ac yn fwy byth, hyder.

Os hoffech chi, neu eich cwmni darganfod sut i noddi NoFit State, cysylltwch â Cynorthwy-ydd Datblygu, Damian Kerlin ar damian@nofitstate.org, neu galwch 02921 321007.

Dilynwch a ddargynfyddwch mwy am Refreshing Law: