Syrcas: 250 Oed a’n Dal yn Ifanc

By Luc

Prosiect newydd dyfeisgar yn cludo aelodau’r Syrcas Ieuenctid yn ôl i ddechreuadau syrcas.

Mae NoFit State Circus wedi cael arian trwy raglen Gwreiddiau Ifanc Cronfa Dreftadaeth y Loteri (HLF) i dywys aelodau o’i Syrcas Ieuenctid ar daith greadigol trwy hanes byd y syrcas, fel rhan o ddathliadau dau can mlwyddiant a hanner y syrcas fodern yn 2018.

Mae Syrcas: 250 Oed a’n Dal yn Ifanc yn brosiect treftadaeth creadigol a fydd yn para 9 mis o dan arweiniad NoFit State Circus. Bydd yn cydweithio ag aelodau dawnus cymuned y Syrcas Ieuenctid sydd i gyd rhwng 5 a 18 oed.

Bydd y prosiect yn edrych ar gyfraniad unigryw Cymru at ddatblygiad byd y syrcas dros y ddwy ganrif a hanner ddiwethaf a bydd yn cyrraedd penllanw gyda pherfformiad a fydd yn rhan o ddathliadau dau can mlwyddiant a hanner y syrcas.

Bydd Syrcas Ieuenctid NoFit State yn cydweithio â’u partneriaid treftadaeth, Archifau Morgannwg, i chwilota a darganfod hanes coll byd y syrcas yng Nghymru; gan gribinio’r archifau, sgwrsio gydag arbenigwyr syrcas, a hyd yn oed gael profiad o weithdai ymarferol mewn sgiliau syrcas anghofiedig.

Bydd cyfle iddynt brofi bywyd syrcas go iawn ym Mhabell Fawr eiconig NoFit State, gan gymryd rhan mewn gweithdai creadigol a sgyrsiau tra bydd y cwmni proffesiynol yn gweithio ar ei sioe newydd yng Nghaerdydd yn yr hydref.

Trwy hyn oll, cânt eu hysbrydoli i greu perfformiad cyhoeddus y Syrcas Ieuenctid a gynhelir ym mis Rhagfyr 2017.

Bydd Bydd perfformwyr ifanc addawol NoFit State yn cydweithio â’r corff creadigol, ProMo-Cymru, i ddysgu sgiliau er mwyn dogfennu’r prosiect a chreu blogiau fideo difyr am eu profiad. Caiff ffilm ddogfen derfynol ei chreu a’i dangos fel rhan o ddathliad cyhoeddus y 250 mlwyddiant ym mis Ionawr 2018.

Olga Kaleta (Pennaeth Syrcas Ieuenctid, NoFit State): “Rydyn ni wrth ein bodd bod Cronfa Dreftadaeth y Loteri wedi cytuno i ariannu’r cyfle cyffrous hwn i’n Syrcas Ieuenctid archwilio treftadaeth byd y syrcas fodern, yn enwedig gyfraniad Cymru at y syrcas dros y 250 mlynedd diwethaf.

“Mae’r syniad o syrcas wedi newid yn fawr dros y blynyddoedd diwethaf ac, yn ogystal â rhoi sgiliau a phrofiadau newydd gwych i aelodau ifanc ein cymuned, bydd y prosiect dyfeisgar hwn yn rhoi cyfle iddynt ddeall a gwerthfawrogi celfyddyd y syrcas yn well.

Richard Bellamy (Pennaeth Cronfa Dreftadaeth y Loteri, Cymru): “Rydym yn awyddus iawn i roi cyfle i bobl ifanc ddysgu am dreftadaeth. Diolch i’r Loteri Genedlaethol, mae ein rhaglen Gwreiddiau Ifanc yn eu helpu i wneud hynny gydag egni a syniadau ffres.

Mae Syrcas: 250 Oed a’n Dal yn Ifanc yn enghraifft wych o’r ffordd y gallant gymryd rhan, gwneud penderfyniadau, meithrin sgiliau a diddordebau newydd, dod i gysylltiad â’u cymunedau a chael hwyl.

Susan Edwards (Archifydd Morgannwg, Archifau Morgannwg): “Rŷn ni’n hapus iawn o gael cydweithio â NoFit State ar y prosiect hwn, a fydd yn cyflwyno aelodau o’r Syrcas Ieuenctid i’r straeon gwych sydd yn ein Casgliad am fyd syrcas yn y gorffennol – o fapiau cynnar o Gaerdydd sy’n dangos lle’r oedd syrcas barhaol y ddinas i stori drist ‘merch y balŵn’, Louisa Maud Evans.  Rŷn ni ar bigau’r drain yn disgwyl gweld beth fydd canlyniad y prosiect!’

Arielle Tye (Rheolwr Cyfathrebu a’r Cyfryngau, ProMo Cymru): ‘Erbyn heddiw, mae sgiliau digidol yn eithriadol o bwysig i berfformwyr ifanc. Bydd dysgu adrodd straeon, eu hyrwyddo nhw’u hunain a defnyddio fideo fel celfyddyd yn eu helpu i ddatblygu fel artistiaid. Mae’n wych cael cydweithio â NoFit State ar brosiect mor gyffrous a dyfeisgar sy’n defnyddio technegau newydd i archwilio’r gorffennol’

 

###### DIWEDD ######