Cyfle Swydd: Cynorthwy-ydd Datblygu

NoFit State Syrcas
Cynorthwyydd Datblygu
 
Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: 5yh, dydd Llun, 12 Medi 2017
Cyfweliadau: wythnos yn dechrau 18 Medi 2017
Syniad o’r dyddiad dechrau: 14 Hydref 2017
Cyflog cychwynnol: £17,000 – £19,000 y flwyddyn, yn dibynnu ar brofiad, gellir ei adolygu
 
NoFit State yw’r mwyaf o gwmnïau syrcas gyfoes teithiol y Deyrnas Unedig. Bob blwyddyn, mae’r cwmni’n dod i gysylltiad â rhwng 120,000 a 150,000 o bobl o bob oedran a chefndir ledled Cymru, y Deyrnas Unedig a’r byd.
 
Pwrpas y Swydd
 
Cefnogi gwaith datblygu, gwaith cynhyrchu incwm a gwaith datblygu cysylltiadau yn NoFit State Circus
 
Y Broses Recriwtio:
 
Os hoffech ymgeisio am y swydd hon, ymwelwch:
www.nofitstate.org/careers/careers-and-casting-opportunities 
 
 
Gofynnir i chi lenwi’r Ffurflen Gais a’r Ffurflen Fonitro Cyfle Cyfartal a’u hanfon gyda llythyr eglurhaol a chopi o’ch CV at: jobs@nofitstate.org
 
neu
 
Development Assistant Application
NoFit State Circus
Four Elms Road
Caerdydd CF24 1LE