Cefnogi

Ysbydoli Ein Gorau

Cawn ein gyrru gan y awydd i greu syrcas cyfoes ddadlenol ac ysbrydoledig, ac i gynnig profiadau sy'n newid bywydau ein cynulleidfaoedd a chyfranogwyr yma yng Nghymru a ledled y byd.

Rydym yn creu cynhyrchiadau radicalaidd newydd, ac yn anelu i fod yn arloeswyr artistig ym mhopeth a wnawn, yn gwthio ffiniau'r celfyddyd a garwn. Rydym yn ddarparu prosiectau ymgysylltu cymuned unigryw sy'n newid bywydau ac yn pontio cymunedau sydd eu angen fwyaf ac, buddsoddi mewn i gefnogi ac ysbrydoli y genhedlaeth nesaf o artistiaid syrcas.

Wrth i ni ddathlu ein penblwydd yn 30ain mlwydd oed edrychwn i'r dyfodol, trwy adeiladu partneriaethau newydd ac ystod amrywiol o gydweithredwyr credigol i barhau ar ddod â momentwm newydd a cyfeiriad ffres i'n gwaith; yn herio'r canfyddiad cyhoeddus o beth ydy syrcas, ar gyfer pwy y mai, a'r hyn y gall syrcas fod.

I NoFit State, nid celfyddyd yn unig ond ffordd o fyw ydy syrcas. Credwn y mai ysbryd cwmni sy'n gweithio gyda'i gilydd, byw gyda'i gilydd, teithio gyda'i gilydd, bwyta ac anadlu gyda'i gilydd sy'n rhoi calon ac enaid i'r gwaith a greuwn.