Cymorth Corfforaethol

Cymorth Corfforaethol

Mae brand egnïol ac unigryw NoFit State yn denu cynulleidfaoedd mawr, nid yn unig ledled Cymru a Phrydain, ond yn rhyngwladol. Mae ein sioeau teithiol yn cyrraedd miloedd o bobl bob blwyddyn ac mae ein prosiectau cymunedol ac ieuenctid pwysig yn denu pobl o bob oed.

Ers amser, bu NoFit State yn datblygu gwasanaethau pwrpasol sy’n cyflwyno syrcas cyfoes o’r safon uchaf i fyd busnes. Byddwn yn cydweithio â chi i ddatblygu partneriaeth a fydd yn bodloni amcanion eich cwmni i sicrhau manteision hirdymor ar lefel sydd o fewn eich cyllideb chi.

Bydd eich cefnogaeth chithau, yn ei thro, yn ein helpu ni i ddal ati i gynhyrchu sioeau syrcas cyfoes sydd gyda’r gorau yn y byd, i ysbrydoli a chefnogi’r genhedlaeth nesaf o artistiaid ac i ymwneud â chymunedau ledled Cymru a’r Deyrnas Unedig.

Fe allwn ni gynnig:

  • Hyfforddiant a buddiannau unigryw i staff
  • Adloniant mewn digwyddiadau arbennig
  • Cyfleoedd i noddi cynyrchiadau a digwyddiadau
  • Prosiectau cymunedol  
  • Cynigion arbennig a gostyngiadau
  • Prosiectau Cyfrifoldeb Cymdeithasol Corfforaethol

 

Mae croeso i chi gysylltu â Bethan i drafod sut y gallwn gydweithio

bethan@nofitstate.org

029 20 221 330