Children's Birthday Parties

Gweithdai syrcas i ddathlu pen blwydd plant yn NoFit State

Trefnwch weithdy syrcas gyda ni a rhoi parti i’w gofio i’ch plentyn! Gallwn gynnig sesiwn fywiog, hwyliog i’ch plentyn a’i ffrindiau lle byddant yn dysgu sgiliau newydd am bris ardderchog. Mae ein canolfan yng nghanol Caerdydd yn cynnig y cyfleusterau a’r offer diweddaraf. Gadewch i’n tiwtoriaid syrcas proffesiynol, sydd wedi'u hyfforddi i safon uchel, arwain eich plentyn ar daith y syrcas.

 

Beth sy’n digwydd ar y diwrnod?

  • Croeso i’r ganolfan a chyflwyniad i’ch hyfforddwr syrcas proffesiynol. 
  • Mae croeso i rieni ymuno yn y gweithdy os dymunant. (Pam ddylai’r plant gael yr hwyl i gyd?!) Byddwn yn chwarae gemau theatr hwyliog i gynhesu, ond gallwn chwarae gemau parti traddodiadol hefyd.
  • Cyflwyniad i jyglo.
  • Sesiwn chwarae gyda diabolos, peli jyglo, sgarffiau, hwla hŵps, troelli platiau, ffyn jyglo a thraed anghenfil.
  • Yna, caiff eich mwncwns bach gyfle i ddringo a dysgu sgil newydd yn yr awyr. Bydd ein tiwtoriaid profiadol yn dysgu sgiliau trapîs ac awyrgampau iddynt mewn lle diogel a chefnogol. Cewch weld eich plentyn yn yr awyr fel seren syrcas go iawn – cyfle gwych i dynnu lluniau!

Prisiau

5 – 11 oed, 1.5 awr
8 neu lai yn cymryd rhan £180 (Rhaid bod 1 oedolyn cyfrifol yn bresennol)
9-16 yn cymryd rhan £250 (Nid oes angen rhiant/gwarcheidwad yn bresennol)

11 – 16 oed, 2 awr 
8 neu lai’n cymryd rhan £200 (Rhaid bod un oedolyn cyfrifol yn bresennol)
9-16 yn cymryd rhan £250 (Nid oes angen rhiant/gwarcheidwad yn bresennol)

 

11 – 16 oed gyda thrapîs ehedog 
8 neu lai’n cymryd rhan £250 (Rhaid bod un oedolyn cyfrifol yn bresennol)
9-16 yn cymryd rhan £300 (Nid oes angen rhiant/gwarcheidwad yn bresennol)

 

I drefnu parti, cysylltwch â’r dderbynfa ar reception@nofitstate.org neu ffoniwch ni ar 02920 221 330.

Sylwch: nid ydym yn gallu darparu bwyd a diod ond mae cyfleusterau arlwyo yn yr un adeilad â ni. Gallwch eu holi ar 02921 329943. Mae’r gweithdai’n canolbwyntio ar gael hwyl mewn awyrgylch parti. Mae'r staff i gyd wedi cael gwiriad DBS ac mae ganddynt yswiriant llawn. Os hoffech ragor o wybodaeth neu drefnu parti, ffoniwch ni ar 02920 221 330.