Confensiwn a Chynhadledd [Newcastle-under-Lyme]

The State of Play: 13 – 16 April | The State of the Art: 17 – 18 April

 

The State of Play: Confensiwn o'r hen deip ar gyfer y genhedlaeth newydd | 13 - 16 Ebrill

Gwe 13 - Llun 16 Ebrill 2018

Mae The State of Play yn gyfle i artistiaid, cefnogwyr, perfformwyr a gwneuthurwyr syrcas ddod ynghyd - i rannu a chyfnewid sgiliau ac i gymryd rhan mewn rhaglen o ddosbarthiadau meistr mewn technegau syrcas hen a newydd, gan gael profiad o wahanol ffyrdd o wneud a chyfarwyddo gwaith syrcas.

Bydd sesiynau a gweithdai o dan arweiniad Desperate Men, Spymonkey, NoFit State, Firenza Guidi, The New Vic Theatre, Mimbre, Milton Lopes, The Gandinis, Professor Vanessa a gwahoddedigion arbennig eraill. Yn ogystal, bydd gweithdai rigio, sesiynau rhannu sgiliau, sesiynau hyfforddi agored a'r sioe llwyfan-agored draddodiadol. 

Gyda'n gilydd, dewch i ni ddathlu'r 250 mlynedd ddiwethaf o syrcas ac ysbrydoli ein gilydd ar gyfer y 250 mlynedd nesaf.

Dydd Iau 12 Ebrill
Perfformiad ar y gweill Blake's Circus
Cyrraedd a chofrestriadau

Dydd Gwener 13 Ebrill
Gweithdai // Mick Barnfather, Desperate Men, SpyMonkey a Gandini Juggling

Dydd Sadwrn 14 Ebrill
Gweithdai // Desperate Men a Gandini Juggling
cymorthfeydd NoFit State 
Kate Kavanagh // Sut i siarad am syrcas
Hyfforddi Gwagle Agored 

Dydd Sul 15 Ebrill
Hyfforddi Gwagle Agored 
Gweithdai // Firenza Guidi, Desperate Men, SpyMonkey
Noson Gwrthgiliwr

Dydd Llun 16 Ebrill
Gweithdai // Firenza Guidi
Hyfforddi Gwagle Agored 
Silvia Frattelli // Sut i gwarchod eich hun
Milton Lopez // ar ei brosiect, Elephant
Professor Vanessa // Beth yw syrcas?
Sioe 'scratch' 
Cwis Tafarn a pharti!

BOOK NOW

 

 

 

The State of the Art: Cynhadledd Syrcas flaengar | 17 - 18 Ebrill

17 – 18 Ebrill 2018

The State of the Art - cynhadledd syrcas ddeuddydd flaengar - cyfle i wneuthurwyr a meddylwyr archwilio, holi, pryfocio a sgwrsio. Cynlluniwyd y gynhadledd mewn ymgynghoriad â'r sector, gan y bobl sy'n gwneud syrcas ym Mhrydain heddiw ac ar eu cyfer.
 
Mae'r gynhadledd wedi'i hanelu at gynhyrchwyr, cyflwynwyr, artistiaid a chefnogwyr syrcas. Dewch i ni drafod y 250 o flynyddoedd nesaf o syrcas gyda'n gilydd, heb ddilyn agenda'r sefydliad, a meithrin trafodaeth greadigol ymhlith ein gilydd.
 
Bydd The State of the Art yn cynnwys sgyrsiau agored, trafodaethau ac anerchiadau TED ysbrydoledig.  Ymhlith y siaradwyr a gadarnhawyd mae: Ali Williams, Gerry Cottle, Firenza Guidi, Ken Fanning, Orit Azaz, The Flying Seagull Project, Professor Vanessa, John Fox, Jaine Lumsden, Kate Kavanagh.
 
Beth sy'n gwneud ansawdd da? 
Mae syrcas yn ffordd o fyw.
I ble rydyn ni'n mynd a sut mae cyrraedd yno? 
Sut y gall syrcas ymateb i'r heriau sy'n ein hwynebu yn y gymdeithas heddiw?
Dramäwriaeth mewn Syrcas
A beth bynnag yr hoffech chi ei gyfrannu.
 

Dydd Mawrth 17 Ebrill
bore : 
Brecwast, croeso a cythruddiadau 

prynhawn : 
Orit Azaz // Am beth ydyn ni am siarad?
Jaine Lumsden // Beth Sy'n Gwneud Ansawdd?
Sylfaenwyr NoFit State // Syrcas fel ffordd o fyw
Ken Fanning a Gerry Cottle // Sgyrsiau arddull-TED
 
nos :
cinio, sioe newydd, NoFit State - LEXICON a pharti!
 
Dydd Mercher 18 Ebrill 
bore :
coffi a rhwydweithio
John Fox // Geiriau'r bore
Ali Williams // Syrcas fel ymateb i heriau'r presennol
Firenza Guidi // Dramayddiaeth yn syrcas
Prosect Flying Seagull // Sgwrs ardull-TED 

prynhawn :
Kate Kavannagh, Luke Hallgarten // Sut I siarad am syrcas
Vicki Amedume // Ble awn ni, a sut cyrraeddwn ni yna?

 

ARCHEBWCH

 

PRISIAU A GOSTYNGIADAU 

Pris ar gyfer The State of Play a The State of the Art £100 / £160
Pris ar gyfer The State of Play yn unig £60 / £100 
Pris ar gyfer The State of the Art yn unig £50 / £80
Pris ar gyfer dod i naill ai The State of Play neu The State of the Art am un diwrnod  £30

Mae rhain yn cynnwys tocyn ar gyfer Lexicon a dau bryd y dydd yn y Pentref Syrcas gyda chwmni NoFit State.
NId yw'n cynnwys llety a costau teithio.