Gwasanaethau Corfforaethol

Mae gan NoFit State hanes profedig o gyflwyno gwasanaethau busnes teilwredig o ansawdd da iawn i sefydliadau bach a mawr fel ei gilydd.

P’un a ydych yn chwilio am weithdy adeiladu tîm penodol neu berfformiad ysblennydd mewn cinio i ddathlu llwyddiannau’r flwyddyn, mae gennym ystod wych o wasanaethau corfforaethol.

Gyda’n lleoliad yng nghanol dinas Caerdydd, rydym yn cynnig ystod ragorol o gyfraddau cystadleuol i logi gofod ar gyfer ein hystafell bwrdd, ein gofod stiwdio a’n prif gyfleusterau ymarfer. Cysylltwch â Lynn i gael gwybod sut y gallwn gynorthwyo anghenion eich cwmni.