Hyfforddiant CorfforaetholMae NoFit State yn cynnig dyddiau hwyl a gweithdai adeiladu tîm wedi’u trefnu’n arbennig i gwmnïau. Rydym wedi gweithio gyda mudiadau gwirfoddol a grwpiau cymunedol bach a gyda chwmnïau mawr rhyngwladol gan gynnig digwyddiadau undydd a phecynnau arbennig i noddwyr.

Pam dewis syrcas ar gyfer gweithgareddau datblygu staff?• Mewn cyfnod sy’n gallu bod yn anodd i gwmnïau, mae diwrnod y tu ôl i’r llenni gyda phrif syrcas gyfoes Prydain yn ffordd wych o wobrwyo gwaith caled.

• Mae ein dyddiau sgiliau syrcas yn rhai hwylus i bawb a bydd pawb yn gadael yn teimlo’u bod wedi cyflawni rhywbeth.

• Mae cefnogi ei gilydd mewn ymarferion tîm a gêmau i grwpiau yn ffordd effeithiol i dimau ddatblygu dulliau newydd o gydweithio mewn ffordd gynhyrchiol a chreadigol.

• Rydym ni, fel cwmni syrcas gyfoes, yn rhoi pwyslais mawr ar reoli risg mewn ffordd ddiogel a chyfrifol. Mae llawer o’r trefniadau rheoli risg ar gyfer syrcas yr un mor berthnasol i sectorau a gweithgareddau eraill.

• Bydd gweithgareddau syrcas yn llosgi’r straen sy’n crynhoi mewn swydd lle rydych o dan bwysau. Mae’n brofiad sy’n ysgogi ac yn adfywio pobl.

• Rydym yn herio pobl i’w gwthio’u hunain ac, yn aml, maent yn gallu gwneud llawer mwy nag yr oeddent yn ei feddwl. Ar ôl ymateb i heriau newydd fel tîm, mae’r gweithwyr yn fwy tebygol o ailystyried eu targedau a’u gallu i gynhyrchu ar ôl mynd yn ôl i’r gwaith.

Os hoffech ddysgu mwy am y mathau o weithgareddau datblygu staff y gallwn eu cynnig, cysylltwch â Lynn i gael help i greu’r gweithdy neu’r diwrnod hwyl delfrydol ar gyfer eich cwmni chi. 
Lawrlwytho'r manylion ar ffurf PDF