Llogi Lle

Mae ystafelloedd ymarfer, hyfforddi a chyfarfod ar gael i’w llogi yn ein dwy ganolfan yng Nghaerdydd.
Rydym yn cynnig rhai o’r llefydd gorau ar gyfer ymarferion creadigol a rhai o’r prisiau mwyaf cystadleuol yng nghanol y ddinas. Gallwn gynnig prisiau dyddiol neu wythnosol a chynigiwn brisiau arbennig i gyrff celfyddydol. Ymhlith ein cleientiaid hyd yma mae cwmni Cyfreithwyr Hugh James, Admiral, Opera Cenedlaethol Cymru, Canolfan Mileniwm Cymru, Cwmni Dawns Cenedlaethol Cymru, Music Theatre Wales, Citrus Arts, Hijinks Theatre, Ballet Nimba, Prifysgol Morgannwg, Sinfonia Cymru a Theatr na nÓg.

Cysylltwch â Beth
Lawrlwytho'r manylion ar ffurf PDF