Taking the Air

Mae Taking the Air yn sbloet o syrcas mewn mannau annisgwyl. Lliwiau llachar. Seiniau soniarus..

Bydd perfformwyr syrcas egnïol yn eich denu i’w byd nhw am funud fer, hudolus. Efallai y byddwch yn sefyll mewn ciw, yn prynu coffi neu’n mynd â’r ci am dro; ond ymhen dim, byddwch yn rhan o sbloet syrcas anhygoel. Bydd y cymeriadau yn eu gwisgoedd lliwgar yn gwneud i chi anghofio o ble y daethoch ac yn eich denu i rannu eu breuddwydion. Bydd NoFit State yn chwa o awyr iach yn Blackpool.

Perfformiodd y sioe yn yr Olympia, Winter Gardens, Blackpool fel rhan o Ŵyl Showzam rhwng 14 a 23 Chwefror 2014.