Cymuned

Croeso i’r Teulu

Boed yn wefr i gerdded ymhlith perfformwyr NoFit State yn un o’n sioeau neu’r cyfle i ddatblygu eich sgiliau syrcas eich hun drwy hyfforddi gyda ni – rydych chi’n rhan o’n teulu.

Dosbarthiadau newydd ar gyfer 2014

Erbyn hyn, rydym ar agor saith diwrnod yr wythnos ac mae gennym nifer o ddosbarthiadau newydd ar gyfer y flwyddyn newydd. Cymerwch gip ar ein rhestr o ddosbarthiadau i gael gwybod rhagor. Mae adeilad newydd Four Elms wedi agor erbyn hyn ond mae’r holl ddosbarthiadau’n dal i gael eu cynnal yn yr ystafell hyfforddi fawr yn adeilad John Street.
.

Cymuned NoFit State yng Nghaerdydd

Mae ein cartref yng nghanol Caerdydd yn llawn bwrlwm y syrcas – o gyrsiau wythnosol i ddechreuwyr a datblygwyr i hyfforddiant un-i-un, dosbarthiadau meistr a lle ymarfer i berfformwyr proffesiynol profiadol.