Professional Classes

Rhoddir croeso cynnes i berfformwyr proffesiynol yn ein canolfan yng Nghaerdydd – p’un a fyddwch yn galw i mewn i’n gweld neu’n ystyried aros am gyfnod hwy. Mae gennym ofod hyfforddi ardderchog, cyfeillgar a fforddiadwy ar eich cyfer.

Ymarfer a Rennir

Rydym yn gwarantu lleiafswm o naw awr o amser ymarfer agored yr wythnos heblaw am yn ystod gwyliau cyhoeddus – yn aml, llawer mwy, yn dibynnu ar argaeledd. 

Dosbarthiadau meistr

Yn ogystal â’n dosbarthiadau lefel pedwar wythnosol, dewch chi o hyd i ddosbarthiadau meistr unigol rheolaidd a gyflwynir gan artistiaid byd-enwog.

Lle ymarfer

Wedi’u lleoli yng nghanol Caerdydd, mae ein mannau ymarfer ar gael i’w llogi gan aelodau’r gymuned a sefydliadau’r celfyddydau ar gyfraddau disgownt arbennig.

Cyfleusterau

 • Trapîs Statig/Dwbl – uchderau amrywiol, hyrddwyr ar gael
 • Trapîs siglo – 3.5 metr
 • Cloudswing – ar gael gyda hyrddwr dwbl neu sengl
 • Rig Petite volante
 • Crud
 • Rhaffau corde lisse – troellog a phlethedig ar gael
 • Sidanau
 • Cylchoedd awyr – pwynt sengl a dwbl ar gael mewn amryw o feintiau
 • Polyn Tsieineaidd
 • Gwifren dynn isel
 • Matiau gymnasteg
 • Trampetau
 • Pwyntiau llawr a mynediad hawdd i’r to er mwyn gosod eich rigin eich hunain

Prisiau ar gyfer hyfforddi pobl broffesiynol

 • 1 diwrnod - £5
 • 1 wythnos - £10
 • 1 mis - £30

Follow us on Twitter