Syrcas Ieuenctid

Dosbarthiadau ar nosweithiau a phenwythnosau, 5 - 16 mlwydd oed

Rhown groeso i plant a phobl ifanc o bob oed a gallu cael ymuno â teulu NoFit State. Mae llwyth o rhesymau pam mae plant yn dwli â'r syrcas - mae hi'n ffordd gwych i cwrdd a ffrindiau, cadw'n heini, dysgu sgiliau newydd ac adeiladu hunanhyder.

Rydym yn credu bod sycas yn cynnig rhywbeth i unrhywun, o unrhyw gallu, gyda ystod llêd iawn o sgiliau gan gynnwys jyglo, acrobateg, trapîs, gwifren-dynn a beic un olwyn. Mae cyfle i'n aelodau hŷn cael dysgu trapîs hedfan ar unig rig trapîs yng Nghymru.

Mae syrcas wedi'i brofi i gynyddu ymwybyddiaeth ofodol, cydsymudiad, ffitrwydd, hyblygrwydd ac hyder, ac mae ethos y cwmni o cyd-weithrediad, nid cystadleuaeth yn golygu cynhwysiant i bob plentyn a pherson ifanc. Mae'r sesiynau yn ddiogel, yn hwyl ac cafwyd eu dysgu gan gweithwyr brofessiynol syrcas, â llawer ohonynt yn perfformio yn ein cwmni proffesiynol.

Mae ein mynychwyr syrcas ieuenctid hŷn yn ymweld â grwpiau syrcas ieuenctid arall, ac yn mynychu digwyddiadau a sioeau syrcas yng Nghaerdydd ac yn rhannau arall y gwlad. Caiff rhai bobl ifanc y cyfle i brofi bywyd syrcas go iawn wrth ymweld â chynhyrchiadau teithiol fel Bianco, a phrofi bywyd ochr yn ochr â'r cwmni, yn dysgu, hyfforddi, ac hyd yn oed perfformio arddangosiadau eu hun.

Boed i chi eisiau gwneud syrcas am hwyl, neu fel gyrfa, rydym yn cynnig yr hyfforddiant sydd angen. Mae ein cwmni yn unigryw; cwmni teithiol broffesiynol sydd wedi ennill canmoliaeth yn rhyngwladol, sydd hefyd yn awyddus i cynnig llwybrau o'n rhaglen ieuenctid i berfformiad proffesiynol.

Mae pedwar grwp oedran yn NoFit State:
 

 

 

 

Am fwy o wybodaeth ar sut i ymuno, cysylltwch â Dderbynfa.