Youth Circus Bursaries: APPLY NOW

By Luc

published Tuesday 25 July, 2017

Applications are now open to our Youth Circus Bursary scheme for 2017-18.

We're thrilled to have secured funding for our Youth Circus Bursary scheme, supported by sponsorship from Refreshing Law and funded by The Hodge Foundation, until February 2018.

Our bursaries enable children and families who need extra support to experience the joy of circus for free. Meaning that your child could potentially receive one class a week for free from 4 September 2017 until 17 February 2018, after which they will be reviewed subject to funding.

Bursaries are awarded at the discretion of the new NoFit State Community Programme Manager, Kate Parry.
 

Apply Now, or by Tuesday 8 August:

 

 


Mae ceisiadau ar agor i'n cynllun syrcas ieuenctid 2017-18.

 

 

Rydym yn bles iawn i fod wedi sicrhau cyllid tuag at ein cynllun bwrsari syrcas ieuenctid, sydd wedi'i chefnogi gan nawdd oddi wrth Refreshing Law ac wedi'i ariannu gan Sefydliad The Hodge Foundation nes Chwefror 2018.

Mae ein bwrsariaethau yn galluogi plant a theuluoedd sydd angen cymorth ychwanegol i brofi llawenydd syrcas am ddim. Mae hyn yn olygu bod potensial i'ch plentyn derbyn un wers yr wythnos am ddim o 4 Medi 2017 nes 17 Chwefror 2018, ar ôl hyn, ar ôl hyn, caiff y cynllun ei adolygu yn amodol ar cyllid..

Caiff bwrsariaethau eu gwobrwyo yn ôl disgresiwn rheolwr newydd ein Rhaglen Cymunedol, Kate Parry.
 

Apply Now, or by Tuesday 8 August: