Open House

Wedi'i gyfarwyddo gan Orit Azaz, mae Open House yn osodiad theatr esblygiedig ar raddfa fawr lle y gall unrhywbeth ddigwydd ac lle mae popeth yn esgus as gyfer perfformiad ac arbrawf wrth chwarae.

Yn llifo trwy'r dref, sefydlu yng nghanol ddinas, agorwyd leiniau dillad, baneri, ymbarelau a pentyrrau o bric-a-brac, does dim Pabell Fawr - dim ond nthfa o gerddorion a berfformwyr syrcas yn byrlymu allan o carafanau - menagerie llawen o anrhefn syrcas yn deffro'r dref yn byw.

Yn adeiladu ar yr ymagwedd calon agored i gydweithrediad â chymunedau lleol a welwyd yn Parklife, a'r theatr syrcas raddfa-fawr wefreiddiol yn Barricade, mae Open House yn profiad canol dydd ar gyfer gwagleodd cyhoeddus, yn egnïo'r canol-ddinas, stryd neu'r parc am awr, dydd neu wythnos ac yn eu trawsffurfio mewn i pentrefi syrcas, lle mae pobl sy'n cerdded heibio yn dod yn gynulleidfa, cymuned yn dod yn olygfa a phawb yn teimlo fel rhan o'r stori.


Right_Up_Our_Street_Logo

 

 

Comisiynwyd Open House gan Right Up Our Street.