Noodles

O dan arweiniad prif gyfarwyddwr syrcas y Ffindir, Maksim Komaro (Circo Aereo, Petit Mal, Cirk La Putyka) a gyda chast o berfformwyr rhyngwladol, bydd Noodles yn agor yng ngŵyl Ffrinj Caeredin cyn mynd ar daith trwy Brydain ac Ewrop..

Mewn môr o anhrefn a byd o glymau, gwydrau a sbageti, mae sioe goginio swreal yn mynd dros ben llestri wrth i’r nŵdls gymryd drosodd. Bydd awyrgampwyr, llaw-gydbwyswyr, gwifr-gerddwyr, ystumwyr a chonsurwyr yn ystumio ffiniau realaeth mewn cynhyrchiad arloesol a fydd yn herio’r syniadau sydd gennym am syrcas.