Cyfle Swydd: Rheolwr Cynhyrchu Technegol

Cau ar ddydd Mawrth 3 Ebrill 2018
Teitl Swydd:        Rheolwr Cynhyrchu Technegol 
Reporting to:    Tom Rack, Cyfarwyddydd Artistig
Responsible for:    Gweithwyr Cynhyrchu (yn barhaol ac yn seiliedig ar brosiectau)
Tâl blynyddol:
    £26k - £28k
 
Mae NoFit State, un o gwmnïau syrcas gyfoes mwyaf y Deyrnas Unedig yn chwilio am Rheolwr Cynhyrchu Technegol brwdfrydig i ymuno â'r teulu.
 
Bob blwyddyn, mae Nofit State yn mynd â dau neu dri chynhyrchiad ar daith yn ei Babell Fawr ei hunan, i theatrau, ac i safleoedd awyr-agored ledled y Deyrnas Unedig a thramor. Yn adeilad y cwmni yng Nghaerdydd, cynhelir rhaglen o ddosbarthiadau a phrosiectau proffesiynol a chymunedol trwy gydol y flwyddyn a darperir cyfleusterau ar gyfer nifer o gwmnïau ac artistiaid annibynnol sy’n ymweld.
 
Mae Nofit State yn sefydliad creadigol deinamig sy’n ffynnu wrth wynebu her ac sydd bob amser yn ceisio dysgu a gwella ym mhopeth a wnawn. Cawn ein hysbrydoli gan y pethau rhyfeddol y gall pobl gyffredin eu cyflawni ac rydym yn dathlu’r nerth cymunedol a ddaw o fywyd teithiol traddodiadol y syrcas.
 
Bydd y Rheolwr Cynhyrchu Technegol yn cefnogi datblygiad a chyflenwad holl brosiectau a rhaglenni gweithgarwch NoFit State trwy waith effeithiol ym meysydd cynhyrchu, gwaith technegol, logisteg a rheoli adnoddau.
 
Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: Dydd Mawrth 3 Ebrill 2018
Cyfweliadau: wythnos yn dechrau 16 Ebrill 2018
Syniad o’r dyddiad dechrau: mor agos a 2 Mehefin 2018 neu cyn hynny
Cyflog cychwynnol: £26,000 – £28,000 y flwyddyn yn dibynnu ar brofiad
 

I Ymgeisio:

Os hoffech ymgeisio am y swydd hon, gofynnir i chi lenwi’r Ffurflen Gais a’r ffurflen Fonitro Cyfle Cyfartal a’u hanfon gyda llythyr eglurhaol a chopi o’ch CV at:

jobs@nofitstate.org

or via post to: 
Technical Production Manager Application
NoFit State Circus,
Four Elms Road, Caerdydd CF24 1LE

 

LAWRLWYTHWCH Y DDISGRIFIAD SWYDD LLAWN

LAWRLWYTHWCH Y FFURFLEN CAIS

LLENWCH Y FFURFLEN FONITRO CYFLEOEDD CYFARTAL