Ysgolion Haf Syrcas Ieuenctid 2017

Mae ein cyrsiau hyd wythnos ar gyfer plant a phobl ifanc rhwng 5 - 18 oed yn dychwelyd i'n cartref canol-ddinas Caerdydd yr Haf yma.

Ffordd unigryw a cyffrous i ddysgu sgiliau, cadw'n heini a creu ffrindiau newydd yn ystod y gwyliau haf ar gyfer pedwar oedrannau:

 

Ewoks (5 - 7 oed)

24 - 28 Gorffenaf, 9yb - 12yh | £75 / £50

Youth Circus Ewoks Summer School | NoFit State Circus

 

 

Wookies (7 - 9 oed)

24 - 28 Gorffenaf, 1yh - 4yh | £75 / £50

 

 

 

Padawans (9 - 11 Oed)

31 Gorffenaf - 4 Awst, 9yb - 3yh | £75 / £50

Youth Circus Padawans Summer Schools | NoFit State Circus

 

Jedis (11 - 18 oed)

31 Gorffenaf - 4 Awst, 9yb - 3yh | £75 / £50

Youth Circus Jedi Summer Schools | NoFit State Circus

 

 

Sgiliau Newydd
 


 

Boed hi'n cerdded y gwifren dynn, hedfan ar y trapîs, neu dechrau ar acrobateg - Whether it's walking the tightwire, getting on a trapeze, or dabbling with acrobatics - ry'n ni'n addo y byddech yn cael hwyl a dysgu sut i wneud triciau cwl mewn amgylchedd diogel a gyfeillgar.

Gall ein hyfforddwyr profiadol proffesiynol helpu âg unrhyw gallu corfforol, ac rydym yn balch iawn o gallu roi holl aelodau ein syrcas ieuenctid profiad cefnogol a phersonol.

 

Dysgwch Â'r Gorau
 


 

Cwmni syrcas cyfoes mwyaf blaengar y Deyrnas Unedig yw NoFit State, a phan nad ydyn ni'n brysur yn hyfforddi cymunedau o myfyrwyr syrcas, ry'n ni bant yn byw'r bywyd syrcas ac yn perfformio ein sioeau poblogaiddi gynulleidfaoedd ledled y byd.

 

Lleoliad Canol Ddinas Cyfleus
 


 

Fe gerddwch chi i Heol y Frenhines Caerdydd o fewn 10 munud o'n cartref ar heol Four Elms. 

 

 

Gostyngiad Teulu a Chonsesiynau 

 

Mae modd i ni cyflwyno nifer cyfyngedig o docynnau gostyngedig:

  • Gostyngiad Teulu (brodyr a chwiorydd)

  • Rheini sy'n gymwys i gonsesiynau; myfyrwyr, pobl heb gwaith sy'n derbyn budd-daliadau, yr henoed a defnyddwyr MAX card.

*bydd angen dangos ffurf o adnabyddiaeth, archebwch trwy Derbynfa: reception@nofitstate.org neu galwch 02920 221 330

 

 


ARCHEBWCH