Syrcas Gorffenol, Presennol a'r Dyfodol

Prosiect yn Newcastle-under-Lyme, mewn partneriaeth â New Vic Theatre

Mae Syrcas Gorffenol, Presennol a Dyfodol yn prosiect sy'n cael ei arwain gan Theatr y New Vic, sy'n dathlu 250 blwyddyn o syrcas yn 2018. Gan ddwyn ynghyd â phartneriaid cenedlaethol a rhyngwladol gan gynnwys NoFit State ac Amgueddfa Victoria ac Albert, âg arbenigwyr fel ymgynghorydd academaidd Professor Vanessa Toumlin (Prifysgol Sheffield)) bydd hon yn flwyddyn rhyfeddol o ddigwyddiadau fydd yn cymryd rhan yn Newcastle-under-Lyme ac yn arddango y celf yn ei flwyddyn penblwydd.

Rhwng Mawrth ac Awst 2018, ddaw Newcastle under Lyme, sef man eni Tad y syrcas fodern Philip Astley, yn hwb o weithgareddau dathliadol wrth iddo ymuno aâ dathliadau cenedlaethol Syrcas250.

LEXICON (World Premiere) 

28 March - 21 April

 

 

 

 

Artists in Residency Programme

October 2017 - April 2018

 

CircusWorks Youth Circus Festival

2 April - 7 April 2018

Follow us on Twitter